Respiració Conscient-Hol·lotròpica i tècniques de Relaxació

Respiració Conscient-Hol·lotròpica

La Respiració Conscient és una eina de treball eficaç que permet a la persona desbloquejar estats emocionals que estàn en conflicte i poder prendre consiència de quines són les seves necessitats com a ésser complet.

La manera més beneficiosa i senzilla d'experimentar la respiració és fent la Respiració Connectada o Circular. Amb aquest mètode es respira d'una manera continuada i fluida durant 25- 40 minuts.

La inspiració s'enllaça amb l'expiració, sense retenir l'aire i de la mateixa manera l'expiració s'enllaça amb la inspiració, sense pauses. Fins a crear un moviment circular de la respiració i de l'energia corporal.

Es poden fer diferents tipus de respiració, en funció de l'objectiu que s'acorda entre terapeuta i pacient. Per  una banda, es pot fer la respiració circular pel nas. Aquesta  té la tendènia a ser més calmada, centrada i ens connecta amb les parts superiors del cos com el cor, la gola i el cap). Per altra banda,  es pot fer la respiració per la boca. Aquesta ens connecta amb les parts més inferiors del cos.

A través de la Respiració Circular la persona, d'una manera natural i còmode i des de la presència absoluta pot accedir  a diferents camps de consciènia i reviure antigues memòries que l'ajudaran a entendre certes dificultats del seu moment actual.
Aquest  mètode també s'acompanya d'altres  tècniques com la respiració diafragmàtica, la respiraió rítmica, la respiració alterna, etc. Que de manera integrativa aportaran un estat de relaxació i alliberació física, mental i emocional.