Psicologia Infanto-Juvenil

psicologia infanto juvenil
psicologia infantil

La psicologia infanto-juvenil es dedica al tractament de diferents dificultats emocionals, conductuals i d'aprenentatge. Es tracta d'abordar els conflictes del nen i/o adolescent des d'un  punt de vista multidisciplinar aplicant diferents tècniques integradores: gestald, tècniques narratives, ludoteràpia, dibuixos projectius, pedagogia sistèmica, tècniques de relaxació i d'expressió corporal. Es pretén així, que l'infant pugui canalitzar tot allò que l'angoixa i pugui treure el màxim benefici de les seves capacitats.

Tenint en compte que quan naixem passem a formar part d''un sistema familiar, social, cultural, etc, és important que l'abordatge terapèutic aculli a la família i l'escola. En aquest sentit es té en compte cada un dels seus membres per poder donar més força al procés del seu progenitor. D'aquesta manera es fan seguiments tan individuals com familiars, perquè cada un dels integrants, sobretot pare i mare, pugui tenir el seu espai  propi per resoldre dubtes, conflictes i altres necessitats emocionals. També s'inclou, si és necessari, entrevistes a l'escola per incorporar la visió dels educadors i donar un acompanyament més ampli al nen.

El procés terapèutic està format per una primera entrevista amb els pares per poder fer una una exploració exhaustiva de les dificultats del seu fill/a. A partir d'aquí es programen les exploracions i sessions amb el nen/a i la família des de la confiança i el concens.

MOTIUS DE CONSULTA:

  • FÒBIES
  • TERRORS NOCTURNS
  • ANSIETAT DE SEPARACIÓ
  • ENURESIS
  • TRASTORNS D'ALIMENTACIÓ: BULÍMIA, ANORÈXIA, INGESTA COMPULSIVA
  • DESCONTROL D'IMPULSOS
  • ABUSOS SEXUALS
  • MALTRACTAMENTS
  • CONDUCTES DISRUPTIVES
  • HIPERACTIVITAT