Programació Neurolingüística (PNL)

Programació Neurolingüística (PNL)

La Programació Neuro-Lingüística sorgeix a principis dels anys 70, com a resultat del treball dels investigadors: R. Bandler i J. Grinder. La PNL és el resultat de descobrir com es produeix el canvi en l'estructura de l'experiència humana, a través de l'observació i el modelatge de tres grans terapeutes, que obtenien canvis en el procés dels seus clients, de forma ràpida i eficaç. Aquests terapeutes van ser Milton Erickson (hipnoterapeuta), Virginia Satir (terapeuta familiar) i Fritz Perls (creador de la teràpia Gestald).

L'entrenament en PNL ens facilita eines per desenvolupar capacitats i generar recursos d'observació i flexibilitat en el camp de la comunicació, en els comportaments i en les creences que ens permetran pensar, comunicar-nos i actuar de manera efectiva en el món. És un entrenament indicat per a tota persona que vulgui entendre i experimentar en el camp de la comunicació humana, i aporta un conjunt d'eines molt indicades per a terapeutes, psicòlegs, mestres, educadors, directius i equips de treball.

En definitiva, és una metodologia per facilitar canvis, de manera que, sent conscients del nostre estat actual, passem a experimentar el que ens sembla com a estat desitjat, ja que mitjançant la PNL es pot redefinir i canviar la interpretació que donem a experiències passades estressants i convertir-les en recursos per al futur.
La PNL proporciona també recursos per dissenyar objectius professionals i personals que siguin harmònics amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn.
I pel que aquest es refereix, la pràctica continuada d'aquestes eines aguditza la sensibilitat perceptiva del nostre propi funcionament. Informació que ens serveix per veure si allò que vivim s'acosta o s'allunya del que volem viure.