Kinessiologia

La Kinessiologia és una teràpia natural que ens permet connectar amb la saviesa del nostre cos de manera fàcil i senzilla. El nostre inconscient te més coneixement sobre nosaltres mateixos que el nostre conscient i gràcies a aquesta tècnica, podem accedir a la informació de l'inconscient de manera precisa.

Durant el tractament, el terapeuta estableix una comunicació directa amb l'inconscient del pacient i a través del test muscular, el cos del pacient respon a les preguntes que se li van fent sobre el seu estat general, les seves emocions, trastorns, bloqueigs, etc. i van sortint a la llum les respostes.

D'aquesta manera és el cos de pacient qui dirigeix les sessions i va indicant quin és el camí a seguir.

Gràcies a la Kinessiologia, és possible trobar l'origen de qualsevol patologia, trastorn o malestar. Amb aquesta tècnica podem saber què hi ha darrera del símptoma, detectar quines emocions hi ha retingudes en el cos. També ens ajuda a trobar l'edat exacta en el que un malestar s'instaura i ens indica quin és el millor tractament a seguir per tal de restablir l'equilibri i l'harmonia de la persona.