Flors de Bach

Flores de bach psicologia barcelona

La Teràpia Floral del doctor Edward Bach és una eina terapèutica natural que tracta diferents dolences físiques y psíquiques de la persona.

Seleccionem algunes de les 38 essències diferents per tractar cada un dels estats emocionals: ansietat, falta de confiança i autoestima, dificultats de concentració,  problemes de parella, gelosia, agressivitat, depressió, apatia, etc.

El tractament amb Flors de Bach és de gran ajuda en la prevenció de malalties físiques. També com a suport d’altres tractaments farmacològics.

La Teràpia Floral afavoreix un desenvolupament i estabilitat de la personalitat durant un procés d’ autoconeixement dels conflictes, per poder enfrontar-los amb plena consciència i control.

D’aquesta manera s’aconsegueix  major força i serenitat davant canvis, dificultats, pèrdues…, aconseguint,  manejar- los sempre des del respecte cap a l’altre i la sinceritat amb un mateix.