El punt de vista del Sol

El punt de vista del Sol és una eina que ens ajuda a contactar amb la nostra veritat interior. 

Quan tenim dubtes en una situació determinada o necessitem claredat sobre alguna decisió que haguem de prendre, aquesta és una bona eina perquè ens ajuda a desfocalitzar i prendre perspectiva del problema.

PROCEDIMENT:

Iniciem amb un problema o dubte i , amb la guía del terapeuta, es va seguint un recorregut interior en el que es canvia el punt de vista, s'agafa perspectiva, es veu amb claredat la situació i es pot pendre una decisió amb serenitat i des del centrament.