Constel·lacions Familiars Sistèmiques

Constel·lacions Familiars Sistèmiques

Què son les Constel·lacions Familiars Sistèmiques:

El treball des de les Constel·lacions Familiars et permet evidenciar les teves realitats existencials i vivencials molt profundes que, d’ alguna manera, passen més desapercebudes a la teva consciència. Amb aquesta eina pots introduir visions noves, prismes diferents a la teva realitat que et permetin  fluir en aquells aspectes que més ens costa a tots conèixer i  evolucionar.

Sobretot aporta gran claredat que et permet veure realment quin és  el lloc que correspon ocupar en cada un dels àmbits de la teva vida: començant per la família i també dins  de qualsevol sistema col•lectiu (feina, escola, …).  És, com diu Bert Hellinger, el principal desenvolupador d’aquesta tècnica: “un acte de lucidesa, més que una modificació”.
 
A qui poden ajudar:

 • En l’àmbit familiar i personal:
 • Conflictes familiars
 • Conflictes i dificultats de parella
 • Enfrontar canvis
 • Presa de decisions
 • Autorealització
 • Malalties
 • Problemes d’ autoestima

 

En l’àmbit laboral o d’ empresa:

 • Conflictes laborals
 • Conflictes en els col·lectius d’ empresa
 • Problemes de prosperitat

 

En l’àmbit educatiu:

 • Pedagogia sistèmica

 

També dirigit a:

 • Persones que vulguin profunditzar en l’autoconeixement.
 • Professionals de l’ àmbit terapèutic i educatiu: psicòlegs, psiquiatres, professors, educadors socials…

 
Origen de les Constel·lacions Familiars Sistèmiques:

El principal desenvolupador de les Constel·lacions Familiars, Bert Hellinger és d’ origen alemany; la traducció literal del terme alemany (Familienaufstellung) seria “posicionament familiar”. A Espanya també són conegudes com a “Xarxes Familiars”. Com a tècnica s’aplica des de fa uns 20 anys i a Espanya des d’uns 10 anys.

Hellinger, al llarg de la seva trajectòria observa que dins del sistema familiar hi ha uns patrons que regeixen el bon funcionament de les relacions entre pares, fills, germans, conjugues,… Ell els denomina “Ordres  de l’ Amor”: Pertinença, Jerarquia i Compensació (equilibri entre “donar i rebre”). L’efecte que  aconsegueix el treball de les Constel·lacions Familiars és evidenciar desordres i restablir l’ harmonia a  la família o grup.