Atenció i intervenció familiar

La intervenció familiar ofereix un espai de confiança on es pot rebre assessorament sobre diferents aspectes familiars: parella, relació pares-fills,… amb un treball integratiu on els membres de la família tenen la oportunitat de millorar la comunicació i l’entesa mútua.
 
Des de la Teràpia Familiar Sistèmica s’entén que quan passem a formar part d’un sistema familiar hem de comprendre que tots els membres passen a ser interdependents. Això implica que un canvi en un membre de la família afectarà a la resta dels mebres del grup. Així doncs, quan ens trobem amb un problema familiar, ja sigui una malaltia, un esdeveniment traumàtic o situació dolorosa, no és un problema d'una persona en concret sinó de tota la família, podent afectar així la fluidesa de les relacions. Al mateix temps, certes dinàmiques familiars poden ocasionar diferents alteracions en cada un dels individus de la família.

El que es pretén en la teràpia familiar és observar si es donen possibles dinàmiques que alteren el benestar de la família, observar quin és el millor lloc que pot ocupar cada membre i, si és necessari, donar pautes orientatives per reestablir l’equilibri individual i grupal.