Acupuntura

L’Acupuntura és una tècnica mil·lenària que serveix per harmonitzar l’energia del nostre cosa vital i mantenir el nostre estat de salut permanentment.

A través de la Kinessiologia podem detectar quins son els punts de Cor, Timo, pulmóns, fetge, vesícula, melsa, intestí etc… que estàn en desequilibri i harmonitzar l’energia a través de les agulles d’Acupuntura.

Dins del context de la psicoteràpia, m'ajudo de l'acupuntura utilitzant 4 punts del cap que ens serveixen per desbloquejar informació del:

- conscient
- pre-conscient
- inconscient
- subconscient

D'aquesta manera, amb la utilització d'aquests 4 punts, combinats amb un procés regressiu, podem anar a l'origen del símptoma o problema plantejar i modificar-lo per restablir la pau i l'harmonia