Psicologia Barcelona

Psicologia Barcelona

Benvingut/da,

Aquest es un espai dedicat a tu.

A Psicologia Barcelona t’oferim una visió integrada del ser humà, on contemplem la teva ment, el teu cos, el teu esperit i la teva afectivitat, com un tot que està en constant interacció amb el teu entorn, les teves relacions, família, feina.... El tot en el tot. L’individu i totes les seves parts en relació amb tot el seu ambient.

A psicologia Barcelona abordem els problemes des de dues grans vessants:

1) La part interna, els pensaments, sentiments, cognicions, etc. Es a dir, com vius la teva realitat i com ho processes tot en el teu món intern. Aquesta part l’abordem a la Consulta combinant la visió tradicional de la psicologia amb altres teràpies complementaries com les flors de bach, les constel·lacions familiars, la kinessiologia, i moltes altres.

2) La part Externa, la que manifestem cap a fora, es a dir, la conducta observable, el nostre comportament i l’actitud que tenim davant la vida. Aquesta part l’abordem a la Hípica, amb l’ajuda dels Cavalls, que ens fan de mirall i ens ajuden a treballar sobre la realitat observable.

D’aquesta manera, a Psicologia Barcelona abordem els diferents aspectes de la persona: mental, espiritual, emocional, social i físic i integrem els dos espais terapèutics per poder oferir un tractament complet, que no oblida cap aspecte i poder així garantir els resultats de la teràpia.