Problemes familiars i de parella

Problemes familiars i de parella

La Teràpia Familiar és una disciplina terapèutica que aborda la intervenció i el tractament de la família en el seu conjunt, i no d'un membre individual. Des del punt de vista sistèmic, se sol utilitzar el terme teràpia familiar i de parella, en tant  que s'entén que l'objecte d'intervenció són els sistemes i subsistemes familiars, entre els quals el més simple és el de la parella de cònjuges.
L'enfocament sistèmic considera a la família com un sistema humà els membres del qual mantenen relacions recíproques i multidireccionals entre si. Quan un dels membres enfronta una dificultat, tots els membres interrelacionen directa o indirectament a aquesta situació, de tal manera que si es té un propòsit transformador de la dificultat, l'abordatge és més efectiu i apropiat si es té en compte tot el sistema familiar, i no únicament la persona que manifesta el símptoma o que exterioritza una dificultat
.