Habilitats socials i emocionals

Habilitats socials i emocionals

A vegades trets de personalitat com la timidesa, la inhibició, la  inseguretat o bé un excés d’individualisme i competitivitat fan que no puguem gaudir de les relacions d’una manera òptima, fluida i còmoda. Les habilitats socials i emocionals ens ajuden a apropar-nos als demés d’una manera adequada, accessible i assertiva. És a dir, des del respecte i la confiança cap a un mateix i cap a l’altre. Aquesta actitut ens permet  enfrontar situacions socials que poden provocar ansietat: des de reunions informals, ja siguin socials o familiars,  fins  a parlar en públic i altres situacions on un se sent exposat.