Ansietat, estrès, fobies i pànic

Ansietat, estrès, fobies i pànic

Segons L'Associació Espanyola d'Ansietat, per entendre què són els trastorns d'ansietat cal pensar primer en la normalitat. Hem de tenir en compte que totes les persones tenen capacitat per reaccionar amb ansietat, perquè es tracta d'una resposta emocional. Després podrem entendre millor el trastorn d'ansietat com una patologia, com un excés en la freqüència, intensitat, durada, etc. de la resposta d'ansietat, o simplement com una resposta inadequada a les demandes de la situació.
El factor comú d'aquests trastorns és la por. Encara que per si sola només té una clara funció de supervivència, en ocasions pot portar a la persona a una situació paralitzant. És quan parlem d'una por sense fonaments reals que apareix en interpretar una situació com si fos dolorosa i/o perillosa