Abusos Sexulas i Maltractaments

Abusos Sexulas i Maltractaments

El danys físics i psicològics que poden esdevenir en les situacions de maltracte i/o abús són greus i considerables; sigui aquesta situació puntual a la vida o de manera continuada.

La majoria de víctimes experimenten símptomes que afecten enormement a la vida quotidiana:

 

  • Ansietat i pànic
  • Fòbies
  • Trastorns del son
  • Trastorns alimentaris
  • Despressió
  • Inestabilitat emocional i  apatia
  • Inseguretat i baixa autoestima
  • Migranyes
  • Tensió muscular
  • Problemes gastrointestinals i altres alteracions del Sistema Nerviós

 

Tenint en compte que la persona  ha estat objecte d’una fet estressant, dolorós i traumàtic és de total rellevància  tractar els simptomes que comporta en un primer moment, per després anar enfortint les habilitats emocionals: autoestima, autoafirmació, seguretat, confiança, protecció, etc.